Prosentandel som svarer JA på årlig brukerundersøkelse

Publisert 29.05.2012
Av 2 000 spurte, er det 1 747 stk som har hørt om Altinn (en økning på 4,0 prosent jf 2010-tall). Av disse mener 94,3 prosent at samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn. Når det gjelder de andre spørsmålene presentert her, er det svake nedganger i forhold til toppåret 2010; likevel er prosentandelen som svarer 'JA' høyere enn tidligere år.
Brønnøysundregistrene
tracking