Det lønner seg å lytte

Brønnøysundregistrene setter brukeren i sentrum. I praksis betyr dette: Å veilede brukeren, slik at han eller hun får utført ærendet sitt med minst mulig heft.
 

Publisert 31.05.2012

For å finne ut hva brukeren vil ha av oss, lytter vi til brukerstemmen. Hva er det brukerne sier når de kontakter oss? Skjønner de ikke brevene de får fra oss? Er skjema for vanskelig å fylle ut? Gjør mange brukere de samme feilene i utfyllinger? Brønnøysundregistrenes førstelinjetjeneste tar vare på innspillene fra brukerne, og gjør endringer og forbedringer i takt med innspillene vi får. Et tett samarbeid mellom førstelinjen og saksbehandlerne i de ulike registrene er viktig for å gjøre justeringer så raskt som mulig.

Brukerservice – hvordan få tilgang til tjenestene?
Vi forsøker å gjøre det enkelt å få kontakt med Brønnøysundregistrene. Vi har et telefonnummer og ingen tastevalg. Allikevel kommer du rett til en saksbehandler som kan besvare henvendelsen din. Målet er at brukerne enkelt skal få kontakt med oss og få svar på sine spørsmål, uten å bli satt videre til nye saksbehandlere. Dette har gitt resultater: Førstelinjetjenesten vår håndterer 75 prosent av alle samtaler, mens de øvrige blir satt videre til de ulike registrene og tjenestene vi forvalter.
Brønnøysundregistrenes interne system for avgivelse av data samler data fra ni ulike registre slik at informasjonen er tilgjengelig for våre kundebehandlere på førstelinja.
I tillegg kan du gjøre søk i de største registrene på brreg.no, hvor du også kan bestille mange ulike produkter og tjenester. Og ikke bare det: Er du bruker av Altinn, kan du bestille mange av de samme produktene gratis.

Lytt til brukerne
Riktig informasjon og veiledning fører til færre feil og misforståelser i saksbehandlingen. Vi sparer tid og ressurser, og vi sparer brukerne for lange ventetider. Dette er en prosess som pågår hele tida: Hvordan få ned antall henvendelser på telefon, redusere svartid, korte inn samtalelengden. Konklusjon: Det lønner seg å lytte til brukerne.
 

Elaine Svartis foran tavla som viser trafikk og ventetid på opplysningstelefonen.

Nøkkelrolle i forenklingsarbeidet

Kravet til forenkling er blitt mer tydelig fra både næringslivet og forvaltningen. Flere tiltak er satt i gang, og flere vil komme. Brønnøysundregistrene er en viktig brikke i forenklingsarbeidet for å redusere oppgavepliktene til næringsdrivende i Norge.

Ti år med Reservasjonsregisteret

1. januar 2011 var det ti år siden Reservasjonsregisteret ble åpna. Nærmere to millioner har reservert seg mot telefonsalg og adressert reklame.

Suksess for ny innsynstjeneste i Altinn

I juni 2011 ble «Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene» lansert i Altinn. Tjenesten er en gratistjeneste som er til for at næringsdrivende som bruker Altinn kan skaffe seg informasjon som er tilgjengelig om sin egen enhet.

95 prosent av næringslivet bruker Altinn

95 prosent av næringslivet bruker Altinn for å rapportere til det offentlige. Den årlige brukerundersøkelsen tyder på at brukerne stort sett er fornøyd med Altinn i 2011.

«De færreste vet hvor gode dere er»

«De færreste vet hvor gode Brønnøysundregistrene faktisk er, og de som jobber der har all grunn til å være stolte av den arbeidsplassen de jobber på. Jeg håper de fortsetter å utvikle seg like godt i framtida», sier Torben Torbjørnsen, daglig leder i Økonor Oslo Økern.

Mange valgte bort revisjon

Ved årsskiftet hadde 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til ikke å ha revisjon av årsregnskapet for 2011. Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av årets to siste måneder.

Altinn i ny drakt

– Nå er brukeren i fokus.
Dette var en av reaksjonene etter presentasjonen av ny informasjonsportal som ble holdt på den årlige Etablererveilederkonferansen i november. Kort fortalt er Altinn nå en mer brukervennlig portal med mye mer innhold og flere brukere.

Klarspråk – et varig prosjekt

I 2011 satte Brønnøysundregistrene klart språk på sakskartet. Brønnøysundregistrene har de to siste årene fått priser for den gode telefonservicen. Vi skal bli like gode på den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

200 000 nordmenn på jakt

Mer enn 200 000 registrerte norske jegere betalte jegeravgifta i 2011. Over halvparten av disse er medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

På Facebook og Twitter

2011 var året Brønnøysundregistrene for alvor tok steget ut i de sosiale mediene. Vi har så langt valgt å kommunisere på Facebook og Twitter, fordi disse kanalene i stor grad innbyr til dialog.

Brønnøysundregistrene
tracking