200 000 nordmenn på jakt

Mer enn 200 000 registrerte norske jegere betalte jegeravgifta i 2011. Over halvparten av disse er medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Publisert 24.05.2012

I løpet av 2011 kunne Jegerregisteret notere at over 200 000 norske jegere hadde betalt jegeravgifta.

- Vårt inntrykk er at Jegerregisteret fungerer godt, både i forhold til oss som organisasjon og i forhold til den enkelte jeger, både når det gjelder registrering og rapportering, sier opplæringsleder Tore Larsson i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Forbundet står i stor grad for arrangering av jegerprøven og er blant annet med på å utforme oppgavene i eksamen til Jegerprøven.

Norges Jeger- og Fiskerforbund ser også et potensial for forenklingstiltak:

- Det ville vært fint for jegerne om det på nettet fantes en felles oversikt over hvilke kommuner som avholder Jegerprøven og når de avvikler prøven.

Når det gjelder den elektroniske eksamen til Jegerprøven, er det viktig å lage enkle løsninger, slik at brukerne ser fordelen ved å ta eksamen på nettet. Her tror jeg Jegerregisteret kan ha en sterkere rolle overfor kommunene med brukertilnærming i den elektroniske løsningen for jegerprøveeksamen.

En mer formalisert kontaktflate mellom register, direktorat og Norges Jeger- og Fiskerforbund vil også være praktisk og bra for brukerne. Vi får ofte henvendelser som egentlig bør rettes til Jegerregisteret eller direktoratet, og et bedre system for å utveksle og gjøre informasjon tilgjengelig vil gjøre at vi kan yte bedre og raskere service, sier Tore Larsson.

Jegerregisteret
ble etablert i 1982 og har siden 1999 vært en del av Brønnøysundregistrene. Dette er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge. Registeret har også oversikt over hvilke av de registrerte jegerne som har innbetalt jegeravgift til Staten. Jegerregisteret inneholder dessuten opplysninger om personer som er fradømt jaktrett for kortere eller lengre tid.
Oppgavene som utføres ved Jegerregisteret i Brønnøysund er først og fremst registrering av jegere som har bestått jegerprøven, og utsending av jegeravgiftskort. Jegerregisteret har internettløsninger for betaling av jegeravgift og lisensfelling. Disse løsningene kan benyttes av norske og utenlandske jegere som er registrert i registeret. Jegerinformasjon om vilt, jakttider, våpen og ammunisjon blir ivaretatt av Direktoratet for naturforvaltning.

Det lønner seg å lytte

Brønnøysundregistrene setter brukeren i sentrum. I praksis betyr dette: Å veilede brukeren, slik at han eller hun får utført ærendet sitt med minst mulig heft.
 

Nøkkelrolle i forenklingsarbeidet

Kravet til forenkling er blitt mer tydelig fra både næringslivet og forvaltningen. Flere tiltak er satt i gang, og flere vil komme. Brønnøysundregistrene er en viktig brikke i forenklingsarbeidet for å redusere oppgavepliktene til næringsdrivende i Norge.

Ti år med Reservasjonsregisteret

1. januar 2011 var det ti år siden Reservasjonsregisteret ble åpna. Nærmere to millioner har reservert seg mot telefonsalg og adressert reklame.

Suksess for ny innsynstjeneste i Altinn

I juni 2011 ble «Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene» lansert i Altinn. Tjenesten er en gratistjeneste som er til for at næringsdrivende som bruker Altinn kan skaffe seg informasjon som er tilgjengelig om sin egen enhet.

95 prosent av næringslivet bruker Altinn

95 prosent av næringslivet bruker Altinn for å rapportere til det offentlige. Den årlige brukerundersøkelsen tyder på at brukerne stort sett er fornøyd med Altinn i 2011.

«De færreste vet hvor gode dere er»

«De færreste vet hvor gode Brønnøysundregistrene faktisk er, og de som jobber der har all grunn til å være stolte av den arbeidsplassen de jobber på. Jeg håper de fortsetter å utvikle seg like godt i framtida», sier Torben Torbjørnsen, daglig leder i Økonor Oslo Økern.

Mange valgte bort revisjon

Ved årsskiftet hadde 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til ikke å ha revisjon av årsregnskapet for 2011. Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av årets to siste måneder.

Altinn i ny drakt

– Nå er brukeren i fokus.
Dette var en av reaksjonene etter presentasjonen av ny informasjonsportal som ble holdt på den årlige Etablererveilederkonferansen i november. Kort fortalt er Altinn nå en mer brukervennlig portal med mye mer innhold og flere brukere.

Klarspråk – et varig prosjekt

I 2011 satte Brønnøysundregistrene klart språk på sakskartet. Brønnøysundregistrene har de to siste årene fått priser for den gode telefonservicen. Vi skal bli like gode på den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

På Facebook og Twitter

2011 var året Brønnøysundregistrene for alvor tok steget ut i de sosiale mediene. Vi har så langt valgt å kommunisere på Facebook og Twitter, fordi disse kanalene i stor grad innbyr til dialog.

Brønnøysundregistrene
tracking