Altinn i ny drakt

– Nå er brukeren i fokus.
Dette var en av reaksjonene etter presentasjonen av ny informasjonsportal som ble holdt på den årlige Etablererveilederkonferansen i november. Kort fortalt er Altinn nå en mer brukervennlig portal med mye mer innhold og flere brukere.

Publisert 25.05.2012

Forsiden har blant annet fått en egen nyhetskarusell, og «Starte og drive bedrift» er godt synlig.

På konferansen, som er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, Innovasjon Norge og Oslo kommune Næringsetaten, ble den nye informasjonsportalen presentert for bedriftshjelpere fra hele landet. Konferansen i november samlet over 150 etablererveiledere som er proffbrukere til «Starte og drive bedrift» i Altinn.

Ny drakt
31. oktober 2011 ble informasjonsportalen i Altinn presentert i ny drakt. Forsiden til altinn.no fikk en ansiktsløftning, informasjonen fra næringslivsportalene bedin.no og bedriftshjelp.no ble en del av Altinn under navnet «Starte og drive bedrift», og skjemakatalogen fikk ny og bedre søkefunksjonalitet.
Forsiden i Altinn har fremdeles listen over aktuelle skjema og tjenester som viktigste innhold. Her kan man klikke seg videre til skjemakatalogen, der det skal være enkelt å finne tjenesten man skal bruke. Listen i katalogen er utvidet med muligheten for å søke direkte på skjemanavn eller -nummer.
Den nye informasjonsportalen har nå enda større fokus på informasjon. Dette blant annet med nyhetskarusellen på siden, det er mer engelsk stoff som skal gjøre det enklere for engelskspråklige brukere, den framhever støtteordninger for næringslivet, og «Starte og drive bedrift» har fått sin egen fane. På forsida ligger det også en instruksjonsvideo for å lære å komme i gang med Altinn.

Starte og drive bedrift
Det er mange offentlige nettsteder som vil gi et oversiktsbilde av hvordan næringslivet skal og kan forholde seg til det offentlige. På samme måte som tidligere Spør oss, som flyttet inn i Altinn i 2007 og fikk navnet Hjelp til regelhjelp, forklarte disse lovverkets krav til bedriftene. Bedriftshjelp, som ble etablert i 2008, var statens veiviser til offentlige støtteordninger, og Bedin ga informasjon om regler så vel som støtteordninger nasjonalt og internasjonalt allerede fra 1998. Hver for seg var nettstedene gode informasjonsportaler med entusiastiske redaksjoner, som heller samarbeidet om lettfattelig fellesportal enn å dyrke detaljer under sin egen etats logo. I 2007 startet forarbeidet med å få samlet all denne informasjonen i Altinn.

I 2011 var arbeidet endelig ferdig. Bedin og Bedriftshjelp ble faset ut, og brukerne ble ledet til Altinn for å finne informasjon. Resultatet er et samarbeid mellom flere etater, og hver av de etatene som «eier» reglene og støtteordningene er ansvarlig for å kvalitetssikre den informasjonen som legges ut på Starte og drive bedrift.

Flere besøkende på felles nettsted
Overgangen til en felles informasjonsportal i altinn.no har fått gode tilbakemeldinger fra brukerne, og målinger viser at det er enda flere som er inne og henter informasjon på sidene nå enn det var før.
Statistikken for utvalgte sider som tidligere lå hos Bedin, viser en stigning i besøkstall på 48 prosent for de to første aktuelle månedene. Enda mer markant er økningen for sider som er flyttet fra ganske ukjente Bedriftshjelp til Altinn. Her er trafikken økt med formidable 1315 prosent. Til og med informasjonssider som har ligget i Altinn i mange år, nyter godt av et større fellesskap. Besøk på disse sidene har økt betraktelig siden 31. oktober.

 

Det lønner seg å lytte

Brønnøysundregistrene setter brukeren i sentrum. I praksis betyr dette: Å veilede brukeren, slik at han eller hun får utført ærendet sitt med minst mulig heft.
 

Nøkkelrolle i forenklingsarbeidet

Kravet til forenkling er blitt mer tydelig fra både næringslivet og forvaltningen. Flere tiltak er satt i gang, og flere vil komme. Brønnøysundregistrene er en viktig brikke i forenklingsarbeidet for å redusere oppgavepliktene til næringsdrivende i Norge.

Ti år med Reservasjonsregisteret

1. januar 2011 var det ti år siden Reservasjonsregisteret ble åpna. Nærmere to millioner har reservert seg mot telefonsalg og adressert reklame.

Suksess for ny innsynstjeneste i Altinn

I juni 2011 ble «Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene» lansert i Altinn. Tjenesten er en gratistjeneste som er til for at næringsdrivende som bruker Altinn kan skaffe seg informasjon som er tilgjengelig om sin egen enhet.

95 prosent av næringslivet bruker Altinn

95 prosent av næringslivet bruker Altinn for å rapportere til det offentlige. Den årlige brukerundersøkelsen tyder på at brukerne stort sett er fornøyd med Altinn i 2011.

«De færreste vet hvor gode dere er»

«De færreste vet hvor gode Brønnøysundregistrene faktisk er, og de som jobber der har all grunn til å være stolte av den arbeidsplassen de jobber på. Jeg håper de fortsetter å utvikle seg like godt i framtida», sier Torben Torbjørnsen, daglig leder i Økonor Oslo Økern.

Mange valgte bort revisjon

Ved årsskiftet hadde 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til ikke å ha revisjon av årsregnskapet for 2011. Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av årets to siste måneder.

Klarspråk – et varig prosjekt

I 2011 satte Brønnøysundregistrene klart språk på sakskartet. Brønnøysundregistrene har de to siste årene fått priser for den gode telefonservicen. Vi skal bli like gode på den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

200 000 nordmenn på jakt

Mer enn 200 000 registrerte norske jegere betalte jegeravgifta i 2011. Over halvparten av disse er medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

På Facebook og Twitter

2011 var året Brønnøysundregistrene for alvor tok steget ut i de sosiale mediene. Vi har så langt valgt å kommunisere på Facebook og Twitter, fordi disse kanalene i stor grad innbyr til dialog.

Brønnøysundregistrene
tracking