Suksess for ny innsynstjeneste i Altinn

I juni 2011 ble «Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene» lansert i Altinn. Tjenesten er en gratistjeneste som er til for at næringsdrivende som bruker Altinn kan skaffe seg informasjon som er tilgjengelig om sin egen enhet.

Publisert 09.05.2012

Et drøyt halvår etter lansering av Brønnøysundregistrenes nye innsynstjeneste «Produkter og tjenester», bestilles 52 prosent av produktene via tjenesten. Tjenesten er en innsynstjeneste på den nye Altinn II-plattformen, og Opplysningsavdelingen ved Brønnøysundregistrene oppsummerer det hele som en stor suksess:

– Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene i Altinn er nå vår største og viktigste kanal for levering av attester og kopier. Vi merker også en markant nedgang i telefonbestilling av de samme produktene, sier avdelingsdirektør ved Opplysningsavdelingen, Anne Marthe Hesjadalen.

Tjenesten er tilgjengelig for daglig leder, styreleder, styremedlem, regnskapsfører og revisor når disse har registrerte roller i enheten. Tjenesten har også blitt tilgjengelig for privatpersoner.

Dette er en ren selvbetjeningsløsning for både enheter/foretak og for personer, og tjenesten kan delegeres. Det genereres kopier av de ulike produktene og disse kan videresendes på e-post til andre aktører. De tilgjengelige produktene er kopi av firmaattest, kopi av pantattest, registerutskrift, bekreftelse fra konkursregisteret, rolleoversikt og årsregnskap.

– Det er versjon II av Altinn som har lagt til rette for at vi kan tilby disse produktene og tjenestene gratis, enkelt og raskt. Dette tilbudet er et steg i riktig retning for å nå myndighetenes mål om forenkling og samordning ved hjelp av elektroniske løsninger, sier Anne Marthe Hesjadalen.

Det lønner seg å lytte

Brønnøysundregistrene setter brukeren i sentrum. I praksis betyr dette: Å veilede brukeren, slik at han eller hun får utført ærendet sitt med minst mulig heft.
 

Nøkkelrolle i forenklingsarbeidet

Kravet til forenkling er blitt mer tydelig fra både næringslivet og forvaltningen. Flere tiltak er satt i gang, og flere vil komme. Brønnøysundregistrene er en viktig brikke i forenklingsarbeidet for å redusere oppgavepliktene til næringsdrivende i Norge.

Ti år med Reservasjonsregisteret

1. januar 2011 var det ti år siden Reservasjonsregisteret ble åpna. Nærmere to millioner har reservert seg mot telefonsalg og adressert reklame.

95 prosent av næringslivet bruker Altinn

95 prosent av næringslivet bruker Altinn for å rapportere til det offentlige. Den årlige brukerundersøkelsen tyder på at brukerne stort sett er fornøyd med Altinn i 2011.

«De færreste vet hvor gode dere er»

«De færreste vet hvor gode Brønnøysundregistrene faktisk er, og de som jobber der har all grunn til å være stolte av den arbeidsplassen de jobber på. Jeg håper de fortsetter å utvikle seg like godt i framtida», sier Torben Torbjørnsen, daglig leder i Økonor Oslo Økern.

Mange valgte bort revisjon

Ved årsskiftet hadde 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til ikke å ha revisjon av årsregnskapet for 2011. Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av årets to siste måneder.

Altinn i ny drakt

– Nå er brukeren i fokus.
Dette var en av reaksjonene etter presentasjonen av ny informasjonsportal som ble holdt på den årlige Etablererveilederkonferansen i november. Kort fortalt er Altinn nå en mer brukervennlig portal med mye mer innhold og flere brukere.

Klarspråk – et varig prosjekt

I 2011 satte Brønnøysundregistrene klart språk på sakskartet. Brønnøysundregistrene har de to siste årene fått priser for den gode telefonservicen. Vi skal bli like gode på den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

200 000 nordmenn på jakt

Mer enn 200 000 registrerte norske jegere betalte jegeravgifta i 2011. Over halvparten av disse er medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

På Facebook og Twitter

2011 var året Brønnøysundregistrene for alvor tok steget ut i de sosiale mediene. Vi har så langt valgt å kommunisere på Facebook og Twitter, fordi disse kanalene i stor grad innbyr til dialog.

Brønnøysundregistrene
tracking