Altinn

Prosentandel som svarer JA på årlig brukerundersøkelse
Antall brukere
Altinn Brukerservice
Antall transaksjoner inn til Altinn 2008 - 2011
Brønnøysundregistrene
tracking