Mange valgte bort revisjon

Ved årsskiftet hadde 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til ikke å ha revisjon av årsregnskapet for 2011. Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av årets to siste måneder.

Publisert 10.05.2012

16. mai åpnet Foretaksregisteret for at små aksjeselskap kunne sende inn meldinger om fravalg av revisjon. Dette ble et populært forenklingstiltak, og økningen av meldinger til Foretaksregisteret var eksplosjonsartet de siste ukene av fjoråret.

I løpet av november og desember økte andelen av aksjeselskap som hadde fått registrert fravalg av revisjon med 170 prosent. Normalt mottar Foretaksregisteret mellom 5 000 og 6 000 meldinger i uka, men i denne perioden ble antall meldinger fordoblet. Økningen gjaldt i hovedsak fravalg av revisjon. Over 70 prosent av disse meldingene var innsendt elektronisk.

Foretaksregisteret satte i verk flere tiltak for å få dette til, blant annet økt overtidsbruk og omdisponering av ansatte i hele organisasjonen ved Brønnøysundregistrene.

Generalforsamlingen i små aksjeselskap kan gi styret fullmakt til å bestemme at årsregnskapet ikke skal revideres.

Selskap kan velge bort revisjon av årsregnskap når

  • driftsinntektene er under 5 millioner kroner,
  • balansesummen er under 20 millioner kroner,
  • og gjennomsnittlig antall ansatte utfører 10 årsverk eller mindre
     

Sparer penger og tid: Fravalg av revisjon er ett av flere forenklingstiltak som sparer næringslivet for unødvendig bruk av ressurser. Foto: Harald Harnang, Brønnøysundregistrene.

Det lønner seg å lytte

Brønnøysundregistrene setter brukeren i sentrum. I praksis betyr dette: Å veilede brukeren, slik at han eller hun får utført ærendet sitt med minst mulig heft.
 

Nøkkelrolle i forenklingsarbeidet

Kravet til forenkling er blitt mer tydelig fra både næringslivet og forvaltningen. Flere tiltak er satt i gang, og flere vil komme. Brønnøysundregistrene er en viktig brikke i forenklingsarbeidet for å redusere oppgavepliktene til næringsdrivende i Norge.

Ti år med Reservasjonsregisteret

1. januar 2011 var det ti år siden Reservasjonsregisteret ble åpna. Nærmere to millioner har reservert seg mot telefonsalg og adressert reklame.

Suksess for ny innsynstjeneste i Altinn

I juni 2011 ble «Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene» lansert i Altinn. Tjenesten er en gratistjeneste som er til for at næringsdrivende som bruker Altinn kan skaffe seg informasjon som er tilgjengelig om sin egen enhet.

95 prosent av næringslivet bruker Altinn

95 prosent av næringslivet bruker Altinn for å rapportere til det offentlige. Den årlige brukerundersøkelsen tyder på at brukerne stort sett er fornøyd med Altinn i 2011.

«De færreste vet hvor gode dere er»

«De færreste vet hvor gode Brønnøysundregistrene faktisk er, og de som jobber der har all grunn til å være stolte av den arbeidsplassen de jobber på. Jeg håper de fortsetter å utvikle seg like godt i framtida», sier Torben Torbjørnsen, daglig leder i Økonor Oslo Økern.

Altinn i ny drakt

– Nå er brukeren i fokus.
Dette var en av reaksjonene etter presentasjonen av ny informasjonsportal som ble holdt på den årlige Etablererveilederkonferansen i november. Kort fortalt er Altinn nå en mer brukervennlig portal med mye mer innhold og flere brukere.

Klarspråk – et varig prosjekt

I 2011 satte Brønnøysundregistrene klart språk på sakskartet. Brønnøysundregistrene har de to siste årene fått priser for den gode telefonservicen. Vi skal bli like gode på den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

200 000 nordmenn på jakt

Mer enn 200 000 registrerte norske jegere betalte jegeravgifta i 2011. Over halvparten av disse er medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

På Facebook og Twitter

2011 var året Brønnøysundregistrene for alvor tok steget ut i de sosiale mediene. Vi har så langt valgt å kommunisere på Facebook og Twitter, fordi disse kanalene i stor grad innbyr til dialog.

Brønnøysundregistrene
tracking