Regnskap

På samme måte som for mange andre statlige virksomheter blir driften ved Brønnøysundregistrene finansiert med en årlig bevilgning over statsbudsjettet. Inntektene blir skapt gjennom det gebyrnivået som Stortinget fastsetter, og inntektene går rett inn i statskassen. Resultat og balanse i bedriftsøkonomisk forstand er derfor lite brukbar terminologi for en virksomhet som Brønnøysundregistrene.

Du kan også lese tidligere årsmeldinger fra Brønnøysundregistrene.  

  • Inntekter
  • Utgifter
  • Mål og resultat
  • Hovedtall
Inntekter (Alle tall i tusen kroner) Note 2011 2010 2009
Tjenestegebyr        
Registrering        
Løsøreregisteret/Ektepaktregisteret   271 638 234 852 219 593
Akvakulturregisteret   429 864 561
Foretaksregisteret   159 550 144 762 136 288
Frivillighetsregisteret   3 813 3 576 3 788
SUM registreringsgebyr   435 431 384 054 360 229
         
Tvangsforretninger        
Gebyrsentralen   97 608 83 094 83 272
         
Registerinformasjon        
Løsøreregisteret/Ektepaktregisteret   1 051 1 086 1 014
Regnskapsregisteret   3 697 3 711 3 340
Foretaksregisteret   12 219 11 947 11 246
Enhetsregisteret   1 136 1 106 1 130
SUM informasjonsgebyr   18 102 17 849 16 730
         
SUM innbetalt tjenestegebyr
Samlet innbetalt gebyr utgjorde i 2011 551 millioner kroner (2010: 485). Ca 75 % av økningen er knyttet til større saksmengde, mens resten er knyttet til økte gebyrsatser. Gebyrinntektene knyttet til salg av informasjon ble 18,1 millioner kroner (2010: 17,8).
1
551 141 484 997 460 232

 

Oppdragsinntekter        
Basisrefusjoner   4 979 5 810 5 464
Mengderefusjon   6 972 8 585 7 994
EBR-inntekter   59 57 203
Reservasjonsregisteret   963 1 086 1 176
Regnskapsdatabase   2 462 3 057 2 937
SUM oppdragsinntekt - salg   15 435 18 595 17 774
         
Utvikling og drift av databaser/registre   11 353 11 741 14 369
Kursvirksomhet   2 172 1 590 648
AltBas   1 095 584 406
Inkassovirksomhet   1 229 1 239 172
Konsulentvirksomhet   1 699 4 307 5 175
SUM oppdragsinntekt - refusjoner m.m.   17 548 19 461 20 770
         
SUM oppdragsinntekter BR
Næringslivet etterspør tjenester og opplysninger som i utgangspunktet ikke er en del av Brønnøysundregistrenes «varesortiment». På oppdrag blir opplysninger sammenstilt og presentert etter ønske fra kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2011 ga slike oppdrag inntekter på 15 millioner kroner. Brønnøysundregistrene har også oppdragsinntekter knyttet til utvikling og drift av blant annet Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvere av alternativ behandling. I 2011 ga slike oppdrag inntekter på 17 millioner kroner.
2
32 983 38 056 38 545
         

Altinn - inntekter/refusjon
Altinn sentralforvaltning

  70 439 53 811 34 905

 

 

Tjenestegebyr (Note 1)

Samlet innbetalt gebyr utgjorde i 2011 551 millioner kroner (2010: 485).  Ca 75 % av økningen er knyttet til større saksmengde, mens resten er knyttet til økte gebyrsatser. Gebyrinntektene knyttet til salg av informasjon ble 18,1 millioner kroner (2010: 17,8).

Oppdragsinntekter (Note 2)

Næringslivet etterspør tjenester og opplysninger som i utgangspunktet ikke er en del av Brønnøysundregistrenes «varesortiment». På oppdrag blir opplysninger sammenstilt og presentert etter ønske fra kunden, mot at kunden refunderer kostnadene til å utvikle produktet. I 2011 ga slike oppdrag inntekter på 15 millioner kroner. Brønnøysundregistrene har også oppdragsinntekter knyttet til utvikling og drift av blant annet Lotteriregisteret, Akvakulturregisteret og Registeret for utøvere av alternativ behandling. I 2011 ga slike oppdrag inntekter på 17 millioner kroner.

Brønnøysundregistrene
tracking