Leder

Brønnøysundregistrene er forenklingsetaten med stor F! Kravet til forenkling er blitt mer tydelig fra både næringslivet og fra det offentlige selv. Regjeringen har som mål å spare inn 10 milliarder på forenkling ved å redusere belastningen for næringslivet. Regjeringen har igangsatt flere forenklingstiltak og Brønnøysundregistrene har en nøkkelrolle i dette arbeidet.

Publisert 18.04.2012, oppdatert 31.05.2012

Over 80% av Brønnøysundregistrenes brukere mener vi forenkler deres hverdag. I mai 2011 kom lovendringen som ga enkelte små aksjeselskaper muligheten til å velge bort revisjon av årsregnskapet. Rundt 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til å fravelge revisjon av årsregnskap for 2011. I tillegg ble kapitalkravet for etablering av aksjeselskap senket ved årsskiftet. Tiltakene ser ut til å ha god effekt. Politikerne vedtar lover og regler, men det er byråkratene som sørger for at de virker!

Et annet viktig forenklingstiltak skjedde på tampen av 2011. Da ble informasjonsportalen i Altinn utvidet. Informasjon om å starte og drive bedrift fra flere nettsteder ble slått sammen og samlet på ett sted. Dette skal gjøre det enklere å finne frem for de som går med tanker om å starte egen bedrift eller trenger mer informasjon og veiledning til etableringen og selve driften. Overgangen til en felles informasjonsportal i altinn.no har fått gode tilbakemeldinger fra brukerne, og målinger viser at det er enda flere som er inne og henter informasjon på sidene nå enn det var før. Både sider som er flyttet inn i Altinn og tidligere Altinnsider nyter godt av et større fellesskap.

Samtidig har det i 2011 skjedd en sterk digitalisering av offentlig sektor gjennom den nye Altinnplattformen. 38 tjenesteeiere har i 2011 jobbet med utvikling av tjenester i Altinn og Altinn er foreslått som en av flere felleskomponenter for det offentlige. I tillegg til å ha forvaltningsansvaret for Altinn, er også Brønnøysundregistrene selv tjenesteeier i Altinn. I 2011 gjorde den nye Altinnplattformen det mulig å utvikle en ny innsynstjeneste «Produkter og tjenester». Det er en gratistjeneste som gjør det mulig for næringsdrivende som bruker Altinn å skaffe seg informasjon som er tilgjengelig om sin egen enhet. Et drøyt halvår etter lansering blir selvbetjeningsløsningen benyttet av mange. Telefonbestillingene har gått betraktelig ned og tjenesten omtales allerede som en stor suksess.

I 2011 mottok vi den gjeve kundeserviceprisen for andre år på rad. Tilbakemeldingene fra brukerne våre motiverer alle ansatte til stor innsats. Vi har også fått god tilbakemelding på servicen i bruk av nye kanaler for å nå brukerne. Bruk av sosiale medier er effektivt, nyttig og skaper en bedre dialog. Samtidig jobber vi med å strukturere og profesjonalisere brukerinvolveringen vår. Vi vet at det lønner seg å lytte til brukerstemmene!

Dette og mye mer kan du lese om i årets årsmelding. God lesing!

Erik Fossum
Direktør

Brønnøysundregistrene
tracking