95 prosent av næringslivet bruker Altinn

95 prosent av næringslivet bruker Altinn for å rapportere til det offentlige. Den årlige brukerundersøkelsen tyder på at brukerne stort sett er fornøyd med Altinn i 2011.

Publisert 16.05.2012

70 prosent av nær 1500 spurte næringslivsledere oppga at de var enten fornøyd eller svært fornøyd med Altinn som helhet. Det var også 88 prosent som sa seg enig i påstanden «Det er trygt å bruke Altinn til skjemarapportering».

– Brukerundersøkelsen viste jevnt over et noe dårligere resultat enn målingene fra 2010, men etter et innholdsrikt år var det noe vi forventet, sier Kjersti Lauritzen, avdelingsdirektør ved Avdeling for nasjonal e-forvaltning og infrastruktur ved Brønnøysundregistrene.

– Det er også verdt å få med seg at brukerne opplever Altinn som trygg å bruke. Dette ser vi på som positivt og tar med oss videre, sier Lauritzen.

Tilgjengeliggjøring av selvangivelsen
Da selvangivelsen ble gjort tilgjengelig 22. mars, var pågangen stor. Flere hundre tusen brukere forsøkte å logge inn samtidig. Resultatet ble at Altinn etter få minutter gikk ned. Løsningen var bygd for å tåle et meget stort antall brukere samtidig, og Altinn skulle tålt situasjonen bedre. Dette berørte veldig mange brukere som måtte vente lengre enn de ønsket før de kunne få sjekket selvangivelsen sin. For å få Altinn opp og gå igjen ble det gjennomført tiltak som viste seg å bedre situasjonen, og Altinn ble i løpet av de nærmeste dagene igjen gradvis åpnet for brukerne.

Tiltak iverksatt
Nedetiden i forbindelse med tilgjengeliggjøring av selvangivelsen avdekket noen kapasitetsutfordringer i den nye Altinn-løsningen. I etterkant av hendelsen i mars satte Næringsdepartementet i gang evaluering av Altinn II-prosjektet og plattformen. Evalueringen ble gjennomført av Det Norske Veritas, og resultatene av evalueringen ble presentert i en rapport. Denne rapporten var ikke offentliggjort ved slutten av året, men Altinn sentralforvaltning var gjort kjent med innholdet og hadde på bakgrunn av resultatene i rapporten iverksatt flere tiltak. Blant annet ble en rekke feil i løsningen rettet, produksjonsmiljøet ble betydelig oppgradert med flere og kraftigere servere, mye arbeid ble lagt ned i å optimalisere løsningen og det ble gjennomført omfattende ytelsestester.

Stabil løsning
Selv om det er selvangivelsen i Altinn som får mest omtale, er det i løpet av et år et stort antall brukere, blant annet proffbrukere, som benytter Altinn til innrapportering. I den årlige brukerundersøkelsen om Altinn som blir gjennomført i næringslivet var det spørsmål om brukerne opplever Altinn som en stabil løsning som er tilgjengelig når man trenger den. Her ble resultatet noe lavere enn tidligere år. Men til tross for at Altinn hadde hatt noen tunge perioder i løpet av året, var det hele 77 prosent som sa seg enig i påstanden.

Det lønner seg å lytte

Brønnøysundregistrene setter brukeren i sentrum. I praksis betyr dette: Å veilede brukeren, slik at han eller hun får utført ærendet sitt med minst mulig heft.
 

Nøkkelrolle i forenklingsarbeidet

Kravet til forenkling er blitt mer tydelig fra både næringslivet og forvaltningen. Flere tiltak er satt i gang, og flere vil komme. Brønnøysundregistrene er en viktig brikke i forenklingsarbeidet for å redusere oppgavepliktene til næringsdrivende i Norge.

Ti år med Reservasjonsregisteret

1. januar 2011 var det ti år siden Reservasjonsregisteret ble åpna. Nærmere to millioner har reservert seg mot telefonsalg og adressert reklame.

Suksess for ny innsynstjeneste i Altinn

I juni 2011 ble «Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene» lansert i Altinn. Tjenesten er en gratistjeneste som er til for at næringsdrivende som bruker Altinn kan skaffe seg informasjon som er tilgjengelig om sin egen enhet.

«De færreste vet hvor gode dere er»

«De færreste vet hvor gode Brønnøysundregistrene faktisk er, og de som jobber der har all grunn til å være stolte av den arbeidsplassen de jobber på. Jeg håper de fortsetter å utvikle seg like godt i framtida», sier Torben Torbjørnsen, daglig leder i Økonor Oslo Økern.

Mange valgte bort revisjon

Ved årsskiftet hadde 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til ikke å ha revisjon av årsregnskapet for 2011. Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av årets to siste måneder.

Altinn i ny drakt

– Nå er brukeren i fokus.
Dette var en av reaksjonene etter presentasjonen av ny informasjonsportal som ble holdt på den årlige Etablererveilederkonferansen i november. Kort fortalt er Altinn nå en mer brukervennlig portal med mye mer innhold og flere brukere.

Klarspråk – et varig prosjekt

I 2011 satte Brønnøysundregistrene klart språk på sakskartet. Brønnøysundregistrene har de to siste årene fått priser for den gode telefonservicen. Vi skal bli like gode på den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

200 000 nordmenn på jakt

Mer enn 200 000 registrerte norske jegere betalte jegeravgifta i 2011. Over halvparten av disse er medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

På Facebook og Twitter

2011 var året Brønnøysundregistrene for alvor tok steget ut i de sosiale mediene. Vi har så langt valgt å kommunisere på Facebook og Twitter, fordi disse kanalene i stor grad innbyr til dialog.

Brønnøysundregistrene
tracking