«De færreste vet hvor gode dere er»

«De færreste vet hvor gode Brønnøysundregistrene faktisk er, og de som jobber der har all grunn til å være stolte av den arbeidsplassen de jobber på. Jeg håper de fortsetter å utvikle seg like godt i framtida», sier Torben Torbjørnsen, daglig leder i Økonor Oslo Økern.

Publisert 10.05.2012

Fornøyde regnskapsførere: Bak f.v. Tone Anne Wik Aasberg, Gry Maritha Sevaldsen og Line Paulsen. Foran f.v. Georg Backer, Geir Arne Johansen og Tore Severinsen.
Foto: Ronny Lien

 

- Vi er meget fornøyd med tjenestene og servicen, og at elektroniske tjenester tilbys i større og større grad, sier daglig leder Gry Sevaldsen ved Økonor Brønnøysund, ett av de 95 kontorene til den landsdekkende regnskapskjeden.  Økonor har nærmere 1 000 ansatte på landsbasis og betjener om lag 16 500 kunder.


Liten ventetid
– Dere har kort ventetid på telefon, sammenliknet med andre offentlige etater. Det er greit å få kontakt og bli videresendt til riktig saksbehandler. Vi er veldig fornøyd med servicen og tjenestene til Brønnøysundregistrene. Oslo-Økern kontoret, som har en stor kundemasse med mange typer kunder, opplyser at uansett hvor stor eller liten saka er, får de hurtig svar og god hjelp hos Brønnøysundregistrene. Det kan for eksempel være behandling av søknad om D-nummer, registrering av utenlandske selskaper eller kompliserte tekniske transaksjoner knytta til fusjon og fisjon.

En del av hverdagen
– Kontakt med Brønnøysundregistrene og Altinn er en del av vår hverdag. Innsending av momsoppgaver, terminoppgaver, årsoppgjør, registrering av nye firma, endringer i firma, samordnet registermelding. På slutten av fjoråret var det et rush når det gjaldt fravalg av revisor.

Som mange andre i regnskapsbransjen har Økonor fagsystemer som er direkte knyttet opp mot Brønnøysundregistrene og Altinn.

– Vi har veldig god erfaring med å kommunisere med systemene deres. Det er blitt en selvfølge for oss. Det har hendt en sjelden gang at også Brønnøysundregistrene har vært nede, men da har vi stort sett fått beskjed i forvegen, slik at vi har vært forberedt.

Ikke alle kundene våre er på Altinn. Det kan godt hende de er på nett, men at de syns det er vanskelig å logge seg inn i Altinn. Hvor er de riktige kodene blitt av, og så videre. Da gjør vi det for dem. Det er jo derfor vi er her, for å være kundens "hverdagshelt".

Vi som er i Brønnøysund har dessuten en liten ekstrafordel: Vi benytter av og til muligheten for å ta en hasteregistrering. Da går vi med papirene før lunsj og får dem opp igjen etter lunsj. Servicen er upåklagelig.

Ris og ros
– Vi vil gjerne være med i den videre utforminga av Altinn, og har lyst til å bli involvert som brukere, tilbyr Gry Sevaldsen.
– Hvis Altinn stopper, får vi ikke gjort jobben vår. Men når det har vært store, forklarlige forsinkelser, har vi fått forlenget fristene, og det er bra. Våre ansatte bruker gjerne Altinn flere ganger per dag, og vi syns nok at brukervennligheten er et område med betydelig forbedringspotensial. Strukturen er ikke spesielt logisk, noe som gjør det unødvendig vanskelig og tidkrevende å navigere. Etter omlegginga av Altinn ble det litt mye ekstra klikking. For eksempel når man skal slette delegeringer, må man gjøre det for en og en person om gangen. Savner også en funksjon i Altinn for å kunne sortere lista over personer som den enkelte saksbehandler representerer. Slik det er nå, virker navnene tilfeldig sortert, og man må scrolle seg fram til riktig person.
Dersom vi som bruker Altinn aktivt omtrent hver dag får være med å utforme og teste tror vi løsningen kan bli enda bedre, avslutter Sevaldsen.

Det lønner seg å lytte

Brønnøysundregistrene setter brukeren i sentrum. I praksis betyr dette: Å veilede brukeren, slik at han eller hun får utført ærendet sitt med minst mulig heft.
 

Nøkkelrolle i forenklingsarbeidet

Kravet til forenkling er blitt mer tydelig fra både næringslivet og forvaltningen. Flere tiltak er satt i gang, og flere vil komme. Brønnøysundregistrene er en viktig brikke i forenklingsarbeidet for å redusere oppgavepliktene til næringsdrivende i Norge.

Ti år med Reservasjonsregisteret

1. januar 2011 var det ti år siden Reservasjonsregisteret ble åpna. Nærmere to millioner har reservert seg mot telefonsalg og adressert reklame.

Suksess for ny innsynstjeneste i Altinn

I juni 2011 ble «Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene» lansert i Altinn. Tjenesten er en gratistjeneste som er til for at næringsdrivende som bruker Altinn kan skaffe seg informasjon som er tilgjengelig om sin egen enhet.

95 prosent av næringslivet bruker Altinn

95 prosent av næringslivet bruker Altinn for å rapportere til det offentlige. Den årlige brukerundersøkelsen tyder på at brukerne stort sett er fornøyd med Altinn i 2011.

Mange valgte bort revisjon

Ved årsskiftet hadde 48 000 aksjeselskap benyttet seg av muligheten til ikke å ha revisjon av årsregnskapet for 2011. Brønnøysundregistrene behandlet over 30 000 slike saker i løpet av årets to siste måneder.

Altinn i ny drakt

– Nå er brukeren i fokus.
Dette var en av reaksjonene etter presentasjonen av ny informasjonsportal som ble holdt på den årlige Etablererveilederkonferansen i november. Kort fortalt er Altinn nå en mer brukervennlig portal med mye mer innhold og flere brukere.

Klarspråk – et varig prosjekt

I 2011 satte Brønnøysundregistrene klart språk på sakskartet. Brønnøysundregistrene har de to siste årene fått priser for den gode telefonservicen. Vi skal bli like gode på den skriftlige kommunikasjonen med publikum.

200 000 nordmenn på jakt

Mer enn 200 000 registrerte norske jegere betalte jegeravgifta i 2011. Over halvparten av disse er medlemmer i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

På Facebook og Twitter

2011 var året Brønnøysundregistrene for alvor tok steget ut i de sosiale mediene. Vi har så langt valgt å kommunisere på Facebook og Twitter, fordi disse kanalene i stor grad innbyr til dialog.

Brønnøysundregistrene
tracking