Antall transaksjoner inn til Altinn 2008 - 2011

Publisert 15.05.2012
Fra 2010 til 2011, var det en nedgang i antall hovedskjema i Altinn på 3,6 prosent. Hovedskjema gjennom portalen gikk ned med hele 7,1 prosent, mens hovedskjema via ulike fagsystemer økte med 4,6 prosent. For antall underskjema var det i samme tidsrom en økning på 3,0 prosent.
Brønnøysundregistrene
tracking