Innsendte årsregnskap 2008-2011

Publisert 21.05.2012
Antall innsendte årsregnskap økte med 3,2 prosent (8 567 stk) fra 2010 til 2011. Det er antall årsregnskap sendt inn elektronisk via Altinn-portalen som fortsetter å øke; sist år med 7,6 prosent (15 006 stk). Den elektroniske innkomsten er dermed 76,1 prosent en økning på 4,3 prosent fra 2010 til 2011. Antall nektede årsregnskap øker også. Mens det er en reduksjon i nektingsprosenten jf papirinnsendte årsregnskap på 7,2 prosent (733 stk), er det en økning på 11,0 prosent (1 994 stk) jf årsregnskap sendt inn via Altinn-portalen. Som tidligere år, er det en stor andel årsregnskap som blir nektet godkjent på grunn av mangler/feil, jf. vedlegg og noteopplysninger.
Brønnøysundregistrene
tracking