Aksjeselskap/boligbyggelag oversendt tingretten i 2011 for manglende innsending av årsregnskapet for regnskapsåret 2009

Publisert 18.05.2012
Antall aksjeselskap/boligbyggelag som blir oversendt tingretten på grunn av manglende innsending av årsregnskap, har blitt redusert de siste to år. Fra 2010 til 2011 var reduksjonen på hele 20,0 prosent (93 stk). Fremdeles er det slik at antall tvangsoppløsninger står for den største andelen av oversendelser; og fra 2010 til 2011 har antallet økt med 26 stk (13,0 prosent). Prosentandel som retter opp forholdet ved at årsregnskap blir sendt inn (etter oversendelse til tingretten), har blitt redusert i 2011 til 22,6 prosent (mot 30,4 prosent i 2010).
Brønnøysundregistrene
tracking