Tinglysninger 2008 - 2011 (annet)

Publisert 18.05.2012
For å vise de mest bruke dokumenttypene i kategorien «Annet» i forrige graf, har vi delt grafen i to. Denne grafen viser dokumenttyper som har færre enn 10 000 tinglysinger i året.
Brønnøysundregistrene
tracking