Tilleggsreservasjoner i Reservasjonsregisteret 2009-2011

Publisert 15.05.2012
Fra og med 1.6.2009 ble det (etter lovendring) i tillegg mulig å registrere flere telefonnummer og sekundær adresse i Reservasjonsregisteret. Fram til 31.12.2011 er det registrert over 625 000 tilleggsnumre, det vil si om lag 20 000 per måned.
Brønnøysundregistrene
tracking