Reservasjoner i Reservasjonsregisteret

Publisert 15.05.2012
I likhet med de foregående årene, var det også i 2011 en økning i det samlede antall reservasjoner i Reservasjonsregisteret.
Brønnøysundregistrene
tracking