Forespørsler besvart på telefon 2008-2011

Publisert 09.05.2012
Økningen fra 2010 til 2011 på 2,1 prosent i totalt antall besvarte telefonsamtaler, skyldes først og fremst økningen i telefonbesvarelser ved Altinn Brukerservice på 12 984 stk (11,0 prosent økning jf 2010). Samtidig gikk gjennomsnittlig ventetid ved Altinn Brukerservice ned med 4,7 prosent (2,5 sekunder) og gjennomsnittlig samtaletid gikk opp med 9,0 prosent (18,1 sekunder). Opplysningstelefonen hadde i 2011 en gjennomsnittlig ventetid på 50,5 sekunder, noe som er en økning på 10,8 sekunder sammenliknet med 2010. Gjennomsnittlig ventetid ved Narviktelefonen i 2011 var 14,3 sekunder, dvs 2,3 sekunder lengre enn gjennomsnittstall i 2010.
Brønnøysundregistrene
tracking