Tinglysninger 2008 - 2011

Publisert 18.05.2012
Fra 2010 til 2011 var økningen på 6,8 prosent. Noen av de største prosentvise økningene er i antall 'leasingavtaler' med 22,5 prosent (2 715 stk) og 'pant i motorvogner/anleggsmaskiner' med 10,9 prosent (645 stk). Størst økning i antall tinglysninger har 'sletting' med 12 284 stk (6,5 prosent). Av de totalt 200 165 tinglysningene som gjaldt 'sletting' var den elektroniske andelen på 4,1 prosent (8 216 stk). Størst elektronisk andel har vi på 'utlegg' med 75,0 prosent (24 971 stk).
Brønnøysundregistrene
tracking