Åpnede gjeldsforhandlinger og tinglyste gjeldsordninger 2008-2011

Publisert 15.05.2012
Antall åpnede gjeldsforhandlinger fortsetter å øke. Fra 2010 til 2011 er økningen på 3,4 prosent (114 stk). Fra 2007 til 2011 er den totale økningen på 63,5 prosent (1 328 stk). Antall frivillige gjeldsordninger forsetter også å øke . Fra 2010 til 2011 med 11,3 prosent (256 stk), og fra 2007 til 2011 med 81,2 prosent (1 134 stk). Antall tvungne gjeldsordninger økte med 10,1 prosent (44 stk) fra 2010 til 2011.
Brønnøysundregistrene
tracking