Nye, utløpte/opphørte og løpende konkurskarantener 2008-2011

Publisert 18.05.2012
Etter toppen i 2009 blir det stadig færre nye konkurskarantener. I denne perioden har antall nye konkurskarantener blitt redusert med 9,1 prosent (33 stk), størsteparten av reduksjonen skjer fra 2010 til 2011 med 6,0 prosent (21 stk). Antall utløpte/opphevede konkurskarantener er fra 2010 til 2011 økt med 28,8 prosent (85 stk). Dette er en naturlig konsekvens av det forholdsvis store antall konkurser og tvangsavviklinger i 2009.
Brønnøysundregistrene
tracking