Registrerte tvangsforretninger, tvangssalg fast eiendom og utleggsforretninger 2008-2011

Publisert 15.05.2012
Fra 2008 til 2011 har antall tvangsforretninger og tvangssalg fast eiendom økt med henholdsvis 47,3 prosent (6 846 stk) og 52,6 prosent (5 565 stk).
Brønnøysundregistrene
tracking