Totalt antall enheter i Frivillighetsregisteret pr. 31.12.

Publisert 11.06.2012
Antall enheter totalt i Frivillighetsregisteret har økt med 18,3 prosent (3 798 enheter) fra 2010 til 2011. Størst økning finner vi av Aksjeselskaper med nesten en fordobling fra 2010 til 2011. Når det gjelder antall nyregistreringer, er det en nedgang fra 2010 til 2011 på 6,5 prosent (314 enheter). Størst er reduksjonen av antall nyregistrerte stiftelser, som var 70,2 prosent (125 enheter) mindre i 2011 enn i 2010.
Brønnøysundregistrene
tracking