Registrerte enheter i Enhetsregisteret og tilknyttede registre

Publisert 31.05.2012
Ingen enheter kan registrere seg i noen av de 'tilknyttede registre' uten først å være registrert i Enhetsregisteret. En enhet kan derfor, i tillegg til registrering i Enhetsregisteret, være registrert i ett eller flere av disse registrene. Fra 2010 til 2011 har bestanden økt med 2,0 prosent (19 220 stk).
Brønnøysundregistrene
tracking