Saker behandlet i Enhetsregisteret 2008 – 2011

Publisert 15.05.2012
Antall saker totalt har en økning fra 2010 til 2011 på 1,4 prosent (4 977 stk). Økningen skyldes økningen i antall endringsmeldinger på 6,3 prosent (10 811 stk). For nyregistreringer fortsetter tendensen med reduksjon i antall hvert år. I 2006 var antall nymeldinger 176 801 stk , som utgjorde om lag halvparten av alle innkomne meldinger til Enhetsregisteret. Fra og med 2008 er det imidlertid endringsmeldinger som står for den største andelen.
Brønnøysundregistrene
tracking