Antall oppslag mot ulike nettjenester på brreg.no - spesifisering av 'Annet' fra foregående diagram

Publisert 15.05.2012
I den nye tjenesten Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene kan næringsdrivende som bruker Altinn blant annet skaffe seg firmaattest og årsregnskap for de tre siste årene. Fra og med juli 2011 er det ca 26 000 som har benyttet seg av det nye tilbudet.
Brønnøysundregistrene
tracking