Antall oppslag mot ulike nettjenester på brreg.no

Publisert 21.05.2012
I 2011 var det ca 131 mill. oppslag mot de ulike nettjenestene Brønnøysundregistrene tilbyr. Dette er en nedgang på 8,1 prosent i forhold til toppåret 2010. Over 75 prosent av alle oppslag mot nettjenestene ved Brønnøysundregistrene, er mot opplysninger i Enhetsregisteret. De to siste årene er det en større andel som velger webservices-løsningen istedet for å bruke søketjenesten på brreg.no. Ca 8,1 prosent av oppslagene dreier seg om sjekking av heftelser på motorvogn. Av disse drøye 10,5 mill. oppslag er ca 18 000 pr SMS.
Brønnøysundregistrene
tracking