Antall brukere

Publisert 15.05.2012
Fra 2008 til 2011 har antall personer og organisasjoner som bruker Altinn for transaksjoner, økt med totalt 6,5% (en økning på 69 289 unike brukere og 43 606 unike organisasjoner).
Brønnøysundregistrene
tracking